8. září – Světový den fyzioterapie

Vytvořeno: 8. 9. 2021 Poslední aktualizace: 11. 10. 2023

Již od roku 1951 si na celém světě připomínáme den fyzioterapie a je to také den, kdy byla založena Světová konfederace fyzioterapeutů, jejímž členem je také profesní organizace českých fyzioterapeutů UNIFY – ČR.

Fyzioterapeuti hrají klíčovou roli v pomoci lidem se ztrátou nebo poklesem funkční zdatnosti, ztrátou soběstačnosti a samostatnosti a omezením možností zapojit se do sociálních, společenských a ekonomických aktivit života, způsobených nejrůznějšími onemocněními nebo úrazy. Mnoha lidem se dostane adekvátní podpory a fyzioterapie, k mnoha však stále nedostává v potřebné míře s velkými dopady na rodinu, komunitu a společnost včetně ztráty globálního ekonomického výkonu.

Poselstvím tohoto dne je snaha zvýšit povědomí společnosti o významu fyzioterapie, o její zásadní roli v udržení populace mobilní, výkonné a samostatné a to především odpovědných institucí, politiků, plátů péče a poskytovatelů, kteří jsou zodpovědní za vytváření podmínek pro přístup a dostupnost fyzioterapie, ale aby si každý z nás uvědomil, že přiměřenou pohybovou aktivitou může výrazně přispět k prevenci srdečně – cévních, plicních ale také onkologických onemocnění, redukovat počet zranění, předcházet bolestem v pohybovém aparátu, prevenci pracovních úrazů a mnoha dalším.

Tématem letošního dne je pandemie Covid 19, role fyzioterapeuta v ní, participace naší odbornosti v terapii především plicních funkcí, dekondice a následků spojených s onemocněním Covid 19. I když nyní se nacházíme v klidném období pandemie, naše ordinace stále navštěvují pacienti potýkající se s následky onemocnění. Přáli bychom si, abychom již nezažili divoký loňský podzim nebo letošní jaro, velká většina našich kolegů podporuje preventivní očkování. Musíme také s hrdostí konstatovat, že naši kolegové jak v terénu, tak především v nemocnicích v kritických chvílích plnili své úkoly na výbornou. A v rámci možností nikdy také nezapomněli, že nejsou pacienti jen s onemocněním Covid 19.

Věříme, že si tento den připomenou nejen fyzioterapeuti, ale také naši pacienti a bude připomenutím, že se nemáme za co stydět, můžeme být právem hrdí a také nás všechny povede k zamyšlení, co můžeme vylepšit sami a politici si uvědomí, že i jejich podpora je zapotřebí.

 

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Vedoucí fyzioterapeut Nemocnice Břeclav, p.o.