788/2021 1. Zpřístupnění seznamu všech udělených výjimek ze zákazu akcí na základě protiepidemiologických opatření od 1. ledna 2021. Týká se to uděleních výjimek na konání všech kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcií a všech jiných nespecifikovaných, zároveň vás žádám o vyznačení akcí, které dostaly i povolení na diváky a které jen na konání. Spolu se seznamem žádám zpřístupnit i všechny odůvodnění udělení výjimek a vyznačit, které z nich udělila Hlavní hygienička ČR a které udělily jiné osoby spolu s jejich jmenováním. 2. Zpřístupnění seznamu všech zamítnutých žádostí o výjimky ze zákazu akcí na základě protiepidemiologických opatření od 1. ledna 2021. Týká se to zamítnutých žádosti o výjimky na konání všech kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcií a všech jiných nespecifikovaných.

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
788.rtf (572,64 KB)