777/2021 a) Podle kterého zákonného předpisu mají provozovatelé služeb právo kontrolovat informace o zdravotním stavu zákazníků? Podle směrnice 95/46/ES (dále jako GDPR) a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb. se jedná o citlivý osobní údaj, jež může být kontrolován pouze v oprávněném zájmu daným zákonem, nikoliv nařízením vlády. b) Podle jakého zákonného předpisu mohou provozovatelé služeb schraňovat jmenné seznamy zákazníků včetně kontaktních údajů. Podle GDPR se jedná o osobní údaje, které mohou být schraňovány jen na základě oprávněného zájmu. Nařízení vlády/ministerstva nezavdává vznik oprávněného zájmu.

Vytvořeno: 20. 10. 2021 Poslední aktualizace: 20. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
777a.pdf (537,67 KB)