757/2021 a) Všechny informace, podle jakého právního předpisu ČR a EU bylo posuzováno to, zda vakcíny proti SARS COV2 (COVID 19) splňují legislativní požadavky, aby mohly býti takto označovány? b) Všechny informace o tom, zda vakcíny schválené EMA splňují požadavky legislativy na to, aby mohly býti v EU označovány za vakcíny pro humánní použití. c) Všechny informace o smlouvách uzavřených s provozovateli rozhlasového vysílání, televizního vysílání a internetových stránek v ČR, které byly uzavřeny za účelem sdělení informací o vhodnosti a bezpečnosti očkování proti SARS COV2 (COVID 19). Tedy žádám texty všech smluv a dále informace o zaplaceném plnění ve prospěch jednotlivých poskytovatelů vysílacího či internetového prostoru. d) Převzalo Ministerstvo zdravotnictví právní odpovědnost za sdělování informací o bezpečnosti a vhodnosti očkovaní vakcínami proti SARS COV2 (COVID 19) prostřednictvím veřejně publikovaného sdělení. Tedy, žádám informace o tom, zda Ministerstvo zdravotnictví nese právní odpovědnost za škodu na zdraví způsobené tím, že nechalo rozšiřovat prostřednictvím známých osobností v celoplošném vysílání informace, jen o bezpečnosti a vhodnosti očkování proti SARS COV2 (COVID 19)?

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
757a.pdf (433,45 KB)