753/2021 informace ve věci mimořádného opatření ze dne 7.6.2021 č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN a jeho změnu ze dne 14.6.2021 č. j.: MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN, konkrétně pak: Na základě čl. I. bod 3 dokumentu ze dne 210614 č. j.: MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN, MUSÍ nebo NEMUSÍ mít od 210615 00.00 hod. příslušníci PČR a strážníci obecní policie ochranné prostředky dýchacích cest v následujících případech? A) Pokud sedí ve vozidle ve vzdálenosti kratší než 2 m (vzdálenost mezi osobami v běžném os. vozidle je cca 0,5m) a vozidlo stojí na jednom místě, tedy vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. B) Pokud sedí ve vozidle ve vzdálenosti kratší než 2 m (vzdálenost mezi řidičem a spolujezdcem v běžném os. vozidle je cca 0,5m) a vozidlo je v pohybu, tedy nestojí na jednom místě, tedy vykonávají práci ne na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. C) Pokud se pohybují ve vzdálenosti kratší než 2 m, jsou v pohybu (například pochůzka), tedy nestojí na jednom místě, tedy vykonávají práci ne na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. D) Pokud se pohybují ve vzdálenosti kratší než 2 m, jsou v pohybu v rámci úkonu (například silniční kontroly) na nějaké ploše, tedy nestojí na jednom místě, tedy vykonávají práci ne na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. Pozn.: Ve všech případech A ÷ D se pochopitelně nejedná o osoby žijící ve společné domácnosti.

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
753a.pdf (631,20 KB)