746/2021 1. zda se ministerstvo nebo jeho odborní poradci zabývají možnostmi negativních dopadů dlouhodobého nošení jakékoli ochrany dýchacích cest, a to jak z hlediska jednotlivce (např. snížení přísunu kyslíku do organismu, nebo naopak zvýšení koncentrace CO2 při vdechování, dopady na jeho jiné zdravotní problémy, ale i možnost negativního důsledku na imunitu jednotlivce i vůči onemocnění covid 19), tak případně z hlediska kolektivní imunity? Pokud ano, tak k jakým došli závěrům a na základě jakých odborných studií či poznatků. 2. podle jakého právního předpisu je možné nařídit nošení ochranného prostředku respirátoru, který není schválen jako zdravotnický prostředek (v registru schválených zdravotnických prostředků jsem téměř žádné nenašel)?

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
746a.pdf (1,73 MB)