733/2021 poskytnutí následujících informací souvisejících s výběrem nového ředitele Národního ústavu duševního zdraví, státní příspěvkové organizace, konkrétně pak: 1) Výzvu k zasílání přihlášek do výběrového řízení, způsob a datum jejího zveřejnění či rozeslání; 2) Hodnotící kritéria uchazečů a přehled jejich změn v průběhu výběrového řízení; 3) Seznam členů výběrové komise; 4) Záznam, protokol nebo jiný obdobný dokument zachycující průběh jednání výběrové komise; 5) Výsledky jednotlivých uchazečů výběrového řízení s uvedením jejich jména.

Vytvořeno: 14. 10. 2021 Poslední aktualizace: 14. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
733a.pdf (428,83 KB)