73/2021 1. Kdy dostal zpracovatel finální zadání k vytvoření rezervačního systému pro očkování proti covid-19? Tedy kolik času bylo na vytvoření a otestování díla? 2. Kdo zodpovídal za zadání a přebrání díla? 3. Jakým způsobem probíhalo testování aplikace před nasazením do ostrého provozu? Podotázka – testoval to vůbec někdo jiný, než vývojář nebo analytik? 4. Jaký je rozpočet na vytvoření díla? 5. Jaký je rozpočet na provoz díla? 6. Spolupracuje portál s údaji ze zdravotních pojišťoven, případně s nějakým jiným centrálním registrem pro ověření platnosti čísel pojištěnce? Sem patří i ověření, že daný člověk je stále veden jako živý.

Vytvořeno: 2. 3. 2021 Poslední aktualizace: 2. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
73-A.pdf (412,72 KB)