716/2021 1. Očkovací látky používané v EU proti Covid19 jsou podmíněně registrované u EMA, to znamená, že v současné době probíhá poslední fáze klinických testů nebo jsou již schválené jako finální výrobek? 2. Závisí výběr typu očkovací látky (vektorové, inaktivované, mRNA) na mém zdravotním stavu? Mohu si typ očkovací látky sám zvolit? 3. Kdo nese odpovědnost za případné nežádoucí účinky trvalého charakteru spojené s aplikací očkovací látky proti Covid19? 4. V případě úspěšné aplikace očkovací látky je možné se i přes to nakazit Covid 19 (nemám na mysli různé mutace)? 5. Pokud ano, mohu být též přenašečem Covid19? 6. Má význam si před očkováním nechat provést test na příslušné protilátky? 7. V případě, že test prokáže přítomnost protilátek typu IgG mohu tento dokument použít stejně jako doklad o očkování/prodělání nemoci Covid 19/antigenní – PCR test

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
716a.pdf (1,03 MB)