708/2021 zpřístupnění následujících informací k mimořádnému opatření ze dne 7.6.2021 č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN: 1. Je v pravomoci ředitele zařízení sociálních služeb stanovit přísnější podmínky (než jsou vyjmenovány ve výše uvedeném mimořádném opatření) pro vstup osoby, která jde navštívit klienta v tomto zařízení? 2. V souvislosti s předchozím dotazem žádám o informaci, zda je v pořádku následující postup zařízení sociálních služeb, kdy po dni 8.6.2021 bude vpuštěna do zařízení návštěva pouze s platným certifikátem prokazujícím očkování, nebo prokazujícím platné profesionálně provedené testování RT-PCR, případně antigenní POC. A naopak návštěva umožněna nebude, pokud například: – absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
708a.pdf (485,09 KB)