706/2021 zpřístupnění seznamu všech udělených výjimek ze zákazu akcí na základě protiepidemiologických opatření od 1. ledna 2021 – uděleních výjimek na konáni všech kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcií a všech jiných nespecifikovaných, s vyznačením akcí, které dostaly i povolení na diváky a které jen na konání včetně zpřístupnění všech odůvodnění udělení výjimek s vyznačením těch, které z nich udělila Hlavní hygienička ČR a které byly uděleny jinými osobami (spolu s jejich jmenováním

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
706a.pdf (500,01 KB)