705/2021 (1) Má MZV laboratorně potvrzeno, že byl v České republice získán čistý vzorek koronaviru SARS-CoV-2 pro jeho další zkoumání? (2) Disponuje MZV znalostí o tom, že koronavirus SARS-CoV-2 byl samostatně izolován u konkrétních pacientů z řad občanů České republiky? (3) Disponuje MZV studií, které potvrzuje splnění tzv. Kochových postulátů, aby mohlo deklarovat nemoc COVID 19 jako následek přítomnosti koronaviru SARSCoV- 2? (4) Pokud došlo k izolaci koronaviru SARS-CoV-2, pak žádám o uvedení názvu laboratoře a poskytnutí relevantních studií z českých laboratoří. (5) Pokud MZV nemá relevantní informaci o tom, že koronavirus SARS-CoV-2 byl izolován u konkrétních pacientů z řad občanů České republiky a další

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
705a.pdf (722,00 KB)