690/2021 a) Všechny informace o posouzení technické dokumentace doložené žadatelem o povolení uvést antigenní test na tuzemský trh pro použití laickou osobou, a to ve věci testování na onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Tedy, žádám všechny písemné dokumenty v této věci a dále informace o průběhu této činnosti od 01. 01. 2020 do 02. 06. 2021. b) Všechny informace o právních předpisech, podle kterých bylo prováděno posouzení, že antigenní testy pro použití laickou osobou splňují základní požadavky kladené na diagnostické zdravotní prostředky in vitro. Tedy, žádám označení všech právních předpisů, podle nichž bylo prováděno posouzení zdravotnických prostředků in vitro, a to ve vztahu k antigenním testům pro použití laickou osobou na onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Informace poskytněte za období od 01. 01. 2020 do 02. 06. 2021.

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
690a.pdf (420,10 KB)