67/2022 1) Všechny informace o vývoji epidemie SARS COV2 (COVID19) na území České republiky, kterými povinný subjekt disponoval či v současné době disponuje prostřednictvím svých expertních orgánů nebo institucí, jako je Státní zdravotní ústav nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tyto informace poskytněte za období od 01. 01. 2020 do 25. 01. 2022. 2) Rozhodnutí povinného subjektu nebo jiného orgánu České republiky o vyhlášení epidemie SARS COV2 (COVID19) na území České republiky. 3) Všechna kritéria pro vyhlášení epidemie SARS COV2 (COVID19) na území České republiky s odkazem na příslušný právní předpis. 4) Na základě, jakých skutečností považuje povinný subjekt ze věrohodnou informaci, že Světová zdravotnická organizace označila SARS COV2 (COVID19) za pandemii? 5) Je prohlášení Světové zdravotnické organizace, kterým označila SARS COV2 (COVID19) za pandemii, pak pro Českou republiku právně závazné? 6) Podle jakého ustanovení příslušné mezinárodní smlouvy prohlásila Světová zdravotnické organizace SARS COV2 (COVID19) za pandemii? 7) Z jakého právního předpisu či mezinárodní smlouvy vyplývá závaznost jednotlivých právních aktů Světové zdravotnické organizace pro Českou republiku? 8) Všechny Smlouvy povinného subjektu o nákupu vakcín od Evropské komise k provedení očkování onemocnění SARS COV2 (COVID19). 9) Všechna Rozhodnutí o vyslání delegáta České republiky do Shromáždění Světové zdravotnické organizace, který vykonával funkci delegáta v této organizaci v období od ledna 2020 do ledna 2022.

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
67.docx (172,27 KB)