666/2021 1. Kolik úmrtí lidí v ČR s onemocněním COVID- 19 za rok 2020 evidujete? 2. Na základě jakých podmínek je mezi tato úmrtí zařazen zemřelý člověk (pozitivní test, případně další výsledky vyšetření, zpráva ošetřujícího lékaře apod.)? 3. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno jako úmrtí, jehož příčinou bylo onemocnění COVID-19? 4. U kolika z těchto úmrtí by podle výsledků odborného zkoumání došlo k úmrtí s velkou mírou pravděpodobnosti i bez onemocnění COVID-19 z důvodu jiných komorbidit? 5. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno tak, že není prokázána spojitost s onemocněním COVID-19? 6. Kolik úmrtí lidí v ČR s onemocněním COVID- 19 za rok 2021 evidujete? 7. Na základě jakých podmínek je mezi tato úmrtí zařazen zemřelý člověk (pozitivní test, případně další výsledky vyšetření, zpráva ošetřujícího lékaře apod.)? 8. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno jako úmrtí, jehož příčinou bylo onemocnění COVID-19? 9. U kolika z těchto úmrtí by podle výsledků odborného zkoumání došlo k úmrtí s velkou mírou pravděpodobnosti i bez onemocnění COVID-19 z důvodu jiných komorbidit? 10. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno tak, že není prokázána spojitost s onemocněním COVID-19?

Vytvořeno: 17. 9. 2021 Poslední aktualizace: 17. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
666-a.pdf (601,42 KB)