618/2021 Jakým způsobem je právními předpisy, konkrétně jakými ustanoveními právních předpisů, řešena ochrana osob v zastavěném území před imisí hluku a vibracemi z tepelného čerpadla jako zdroje hluku a vibrací, které slouží k ohřevu vody v bazénu umístěného v zástavbě rodinných domů orientovaného takovým způsobem, že se z něj bude šířit hluk spolu s vibracemi na sousední pozemek s rodinným domem a bude zasahovat do chráněného venkovního prostoru stavby

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 14. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
618-a.pdf (371,55 KB)