598/2021 Žádám tímto o poskytnutí informace o originálu mimořádného opatření MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN. Žádám tímto o scan nebo odkaz na scan originálu výše uvedeného opatření. Odůvodnění: Na veřejně přístupných webových stránkách jsem nikde nenalezla výše uvedené opatření opatřené vlastnoručním podpisem ministra zdravotnictví,

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 14. 9. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
598-a.pdf (424,87 KB)