573/2020 Zda bylo vydáno stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice promítnutí zpětných bonusů poskytnutých na různých úrovních distribučního řetězce do výše jednotkové ceny léčiv

Vytvořeno: 26. 1. 2021 Poslední aktualizace: 26. 1. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
573-A.pdf (224,51 KB)