568/2021 Informaci, kdo je v rámci struktury státní správy ČR odpovědný za ověření správnosti nových informací v oblasti medicíny, konkrétně nových, doposud neexistujících infekčních onemocnění, na základě kterých se rozhoduje MZČR k zavádění nových opatření? 2. V souvislosti s konkrétním případem SARS-CoV-2/COVID 19 požaduji poskytnutí informací: a) V případě informace, že byl objeven nový virus SARS-CoV-2 a způsobuje onemocnění COVID-19, kdo (která osoba, úřad, instituce nebo organizace apod.) je v rámci české legislativy pro MZČR garantem toho, že tato informace, na základě které MZČR následně zavedlo svá opatření, je ověřená a vědecky platná? b) Kdy, od koho a jakou formou MZČR poprvé právně závazně obdrželo informaci, že existuje nový virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19? Měla tato informace charakter vědecky ověřitelné informace? c) Kdo a jakým způsobem tuto informaci ověřil v rámci právního rámce ČR? 3. 3.1.A: Požaduji doložit informace, kterými povinný subjekt disponuje a na jejichž základě prezentuje zcela odlišné informace na svých webových stránkách, než uvádí EMA či FDA. Pokud zdrojová data nemá a jedná se pouze o názor, žádám o uvedení osoby, která je za zveřejnění těchto informací zodpovědná a nad rámec této žádosti žádám o odstranění klamných informací z webu MZ ČR. 3.1.B: Nařídilo MZČR povinnost poskytnout shora citované informace EMA každému jedinci podstupujícímu očkování těmito očkovacími látkami před samotným úkonem očkování a

Vytvořeno: 12. 7. 2021 Poslední aktualizace: 12. 7. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
568-a.pdf (837,03 KB)