564/2021 1) úplných odborných podkladů na základě kterých došlo k uzavření středních škol bez praktické výuky na neurčito, včetně informací dokládajících větší rizikovost tohoto typu školství oproti střednímu školství s praktickou výukou (které již otevřeno je), nebo vysokému školství (které se plánuje plně otevřít ve třetím stupni rozvolňovacího balíčku1); 2) sdělení, jakým způsobem je vymezena „nezbytně nutná doba“ (dle § 3(1) zákona č. 94/2021 Sb.2) na kterou je zakázána prezenční výuka ve střeních školách (bez praktické výuky); 3) datum, kdy se plánuje ministerstvo nebo vláda obnovením prezenční výuky na středních školách zabývat; a 4) zda se předpokládá před koncem školního roku obnovení výuky na středních školách bez praktické výuky alespoň na rotačním principu

Vytvořeno: 12. 7. 2021 Poslední aktualizace: 12. 7. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
564-a.pdf (374,55 KB)