532/2021 1) Kteří zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví připravovali poslední dvě Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 nebo pro toto Sdělení připravovali podklady? 2) Která osoba, která podléhá zákonu o státní službě, má v kompetenci předložení Sdělení k podpisu ministru zdravotnictví? 3) Na základě jakých skutečností (jakých dat či jakých jiných důvodů) byla v posledních dvou Sděleních zařazena Velká Británie mezi země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19?

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
532-a.pdf (505,76 KB)