531/2021 1) Z jakého důvodu jsou děti psychoterapeuta pracujícího u poskytovatele zdravotních služeb v jiném postavení, než děti psychoterapeuta pracujícího na základě vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika, který dělá práci s podobným typem klientů a ve srovnatelných podmínkách a se srovnatelným společenským významem? 2) Tato činnost „soukromých psychoterapeutů“ je ve výjimkách a od 12. 04. 2021 může takový psychoterapeut/ka poskytovat sezení klientům nejen on-line, ale i ve své provozovně. Z jakého důvodu, nemůže dát dítě do školky, aby do té provozovny mohl/a jít, když skupiny osob poskytující psychoterapie ve zdravotnictví či sociálních službách mohou? V čem spatřujete rozdíl? 3) Jak je možné, že VZP proplácí soukromým psychoterapeutům, resp. jejich klientům náklady za terapeutická sezení (a jde tedy zjevně o činnost, která má jednoznačnou prioritu v péči o zdraví občanů ČR), takový psychoterapeut má otevřenou od 12. 04. 2021 provozovnu a zároveň není jeho postavení srovnatelné s poskytovatelem zdravotních služeb? 4) Proč má prioritu dítě úředníka, a ne třeba pekaře? Je úředník finančního úřadu kontrolující pekaře snad důležitější než sám pekař? Budeme snad snídat razítka? Podle jakých dat a na základě čeho, jakého klíče, tyto prioritní skupiny stanovujete? Na základě jakého zákona a paragrafu je oprávněno ministerstvo zdravotnictví vydávat rozhodnutí upřednostňující různé skupiny obyvatel před jinými skupinami obyvatel? Jak konkrétně se ministerstvo zdravotnictví při svém rozhodování o tom, čí děti mohou do školky, zabývalo antidiskriminačními právními předpisy ČR, jakými předpisy konkrétně a jaká opatření ministerstvo zdravotnictví přijalo a jak se s diskriminací vypořádalo?

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
531-a.pdf (920,52 KB)