530/2021 ve věci opatření čj. MZDR 20599/2020-69/MlN/KAN, konkrétně ve znění: „Podle Sdělení Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-70/MIN/KAN POLSKO a UKRAJINA považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Proč podle bodu 1.5 písm. f přeshraniční pracovníci z POLSKA mají úplnou svobodu pohybu? Žádné PCR testy, žádná karanténa nebo samoizolace. Pouze na základě toho, že jsou občany Evropské unie a my jsme občany třetího světa? Proč jsem já a další cizinci diskriminováni na základě státní příslušnosti a země původu?“

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
530-a.pdf (409,83 KB)