528/2021 Poskytnutí dat – výskytu četnosti nákazy SARS-COV-2 v jednotlivých třídách i a ll. stupně vzhledem k přináležejícím počtům jednotlivých žáků tříd u všech testujících se ZŠ v České republice a epidemiologických dat ode dne 12.4.2021 do současnosti, tedy do dne, odeslání mi epidemiologických dat Vašim úřadem

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 22. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
528-a.pdf (244,79 KB)