498/2021 Byla v souvislosti s objednávkami Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž předmětem byl nákup zdravotnických roušek či ústenek, respirátorů (zejména pak FFP2, FFP3, N95, KN95 a CIIRC RP95) a pomůcek, používaných při indikaci viru SARSCoV- 2 (metodou RT-PCR i antigenní), použita kritéria pro výběr jednotlivých dodavatelů? 2. Pokud ano, sdělte prosím, o jaká kritéria se jednalo. Za předpokladu, že se kritéria u jednotlivých objednávek lišila, sdělte prosím všechny varianty jednotlivých kritérií. 3. Dále také prosím sdělte, zda-li a případně jaká byla kritéria výběru u následujících dodavatelů:

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 21. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
498-a.pdf (414,70 KB)