497/2021 ve věci opatření čj. MZDR 20599/2020-69/MlN/KAN, kdy jste se dotázal, proč jste Vy a další cizinci diskriminováni na základě státní příslušnosti a země původu

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 21. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
497-a.pdf (368,72 KB)