485/2021 zda a případně jak, se slučuje s lékařskou etikou užití pro pacienty jakékoliv vakcíny, nebo léku, který nebude schválen standardní schvalovací procedurou. Zda lékařská etika umožňuje lékaři aplikovat pacientovi vakcínu, nebo lék, který standardní schvalovací procedurou úspěšně neprošel, byť je to například na žádost pacienta i se souhlasem pacienta

Vytvořeno: 4. 6. 2021 Poslední aktualizace: 4. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
485-a.pdf (369,71 KB)