453/2021 1) Je toto opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu s ústavním právem na vzdělání zaručeným Listinou základních práv a svobod? 2) Je toto opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu se „školským zákonem“? 3) Je testování dětí pedagogickými pracovníky a jinými pracovníky školy dle opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu „zákona o zdravotních službách“? 4) Je testování dětí pedagogickými pracovníky a jinými pracovníky školy dle opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 5) Je zacházení s odpadem vzniklým při testování ve školách dle opatření: Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady?

Vytvořeno: 31. 5. 2021 Poslední aktualizace: 31. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
453-a.pdf (440,89 KB)