451/2021 zda je zaměstnavatel povinný proplatit zaměstnanci poplatek, který byl nucen lékaři zaplatit za vydané Potvrzení o prodělání COVID-19, popř. jestli je lékař oprávněn za toto potvrzení účtovat 300 Kč.

Vytvořeno: 31. 5. 2021 Poslední aktualizace: 31. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
451-a.pdf (252,73 KB)