45/2022 1)jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, kterým doporučila na základě § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Národní imunizační komise Ministerstvu zdravotnictví ČR složení očkovacích látek pro provedení zvláštního očkování podle § 10a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (Zvláštní očkování proti nemoci covid-19) pro rok 2022. 2)jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, kterým Ministerstvo zdravotnictví stanovilo ve smyslu § 47 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, očkovací látky pro provedení zvláštního očkování podle § 10a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (Zvláštní očkování proti nemoci covid-19) pro rok 2022.

Vytvořeno: 8. 3. 2022 Poslední aktualizace: 8. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
45.rtf (3,45 MB)