440/2021 1. Kolik bylo v měsících let 2019, 2020 a 2021 podáno žádostí v rámci předběžného projednání na Vašem ministerstvu? 2. Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti o náhradu škody/újmy v rámci předběžného projednání v měsících let 2018, 2019 a 2020? 3. Kolik procent žadatelů bylo v daných letech (2018, 2019 a 2020) ze strany Vašeho ministerstva (tj. státu) odškodněno? 4. Kolik bylo vedeno v letech 2019, 2020 a 2021 soudních sporů co do náhrady škody/újmy dle zákona č. 82/1991 Sb.? A kolik procent žalobců bylo v soudním sporu úspěšných

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 26. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
440-a.pdf (244,13 KB)