417/2021 zaslání dohody uzavřené mezi MZd a Policií ČR, která se týká součinnosti při provádění kontrol dodržování stanovených protiepidemických opatření, která je zmíněná v této tiskové zprávě: https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-a-policie-cr-podepsalydohodu- o-soucinnosti-pri-kontrole-dodrzovani-karantennich-opatreni/

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 26. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
417-a.pdf (204,19 KB)