388/2021 Na základě čeho mají školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti udělenu výjimku z nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty? Liší se žáci těchto škol od žáků jiných škol? – Je-li kolektiv třídy, ve které mé dítě absolvuje povinnou školní docházku, ucelený a neproměnlivý, musí nosit v této třídě zakrytá ústa a nos? – Bude-li škola znovu otevřena a vstup dítěte podmíněn negativním testem na Covid-19, bude nutné nosit ve třídě zakrytá ústa a nos?;

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
388-a.pdf (401,30 KB)