386/2021 1. Proč se v současné době zcela upustilo od propagace zdravého životního stylu a zcela systematicky dochází k devastaci zdravých návyků zejména dětí a mládeže? 2. Jaká klinická studie prokázala, že dlouhodobě překryté dýchací cesty neohrožují zejména děti a seniory na jejich zdraví, například zvýšením hladiny oxidu uhličitého v organismu a opakovaným vdechováním množících se organismů zachycených při výdechu na roušce/respirátoru? 3. Na základě čeho Ministerstvo zdravotnictví ignoruje filosofii zdravotnictví uplynulého desetiletí, kdy se oprávněně vyzdvihovala psychosomatika a teorie stresu? 4. Proč je pod záminkou plných nemocnic bráněno v životě zdravým lidem? 5. Proč se nevyužívá kapacita nově vybudovaných polních nemocnic? 6. Uvažuje o navýšení kapacity vzdělávacího oboru „Všeobecná zdravotní sestra“? 7. Provozuje se v nemocnicích systém rotací a dalšího vzdělávání, tak, aby zdravotní sestry byly flexibilní? 8. Proč je z veřejnoprávního prostoru zcela vyřazena odborná veřejnost zastávající odlišné stanovisko od současné vládní garnitury a je označována za dezinformátory? 9. Proč se Ministerstvo zdravotnictví nezasazuje za práva dětí na nerušený psychický a fyzický vývoj?

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
386-a.pdf (1,48 MB)