Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

370/2021 1) zda v období od 1. 3. 2020 do 25. 3. 2021 požádalo Ministerstvo zdravotnictví v naléhavém veřejném zájmu kteréhokoliv provozovatele vysílání o poskytnutí vysílacího času pro důležitá a neodkladná oznámení ve smyslu § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů; a 2) pokud je odpověď na otázku pod bodem 1) této žádosti kladná, tak o sdělení, kolikrát se tak stalo, kdy a pro jaké oznámení se tak stalo a kterého provozovatele vysílání Ministerstvo zdravotnictví požádalo

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
370-a.pdf (327,88 KB)