35/2022 1) Jakým způsobem lze za současné situace zorganizovat výroční schůzi svazu (50 osob), resp. zdaje možná výjimka, a jak o tuto výjimku žádat. Schůze je potřebná mj. i kvůli: a) Hlasování a tvorbě hlášení na rejstříkový soud – více než 85% členů organizace nemá internetové připojení, aby bylo možno hlasovat per rollam. b) Fyzické předání vzorků měli na parazitální vyšetření Varroa Destructor (povinné vyšetření na nebezpečnou nákazu hospodářských zvířat nařízené dle zákona státní veterinární správou) c) Platbu členských příspěvků účtem. více než 50% členů organizace nedisponuje bankovním 2) Chtěl bych se zeptat ohledně podmínek platných od 17.ledna, kde se uvádí že testovat se musí orgán nebo člen orgánu právnické osoby“, zda chápu správně, že ve dni, ve kterém vykáži vůči spolku činnost, mám povinnost se otestovat, výsledek testu zaevidovat a kopii zaslat na adresu hygieny?

Vytvořeno: 7. 3. 2022 Poslední aktualizace: 7. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
35.rtf (3,45 MB)