343/2021 1) Kolik žádostí o výjimku z oficiálního pořadí očkování o přednostní vakcinaci ministerstvo obdrželo? 2) Kolika takovým výjimkám vyhovělo? 3) O kolik osob celkem, které výjimku čerpaly, čerpají nebo se chytají čerpat, se jedná? (jedna žádost se může vztahovat na vícero osob) 4) Kdo o tyto výjimky žádal? Ve smyslu úřadů, institucí nebo organizací tak, aby údaje neukazovaly na konkrétní osoby a jejich zveřejnění nemohlo být neadekvátním zásahem do jejich soukromí. 5) Jaké zdůvodnění, jaké argumenty ministerstvo akceptuje, aby výjimku udělilo?,

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
343-a.pdf (350,42 KB)