342/2021 1. Je a bude vedena evidence osob zemřelých na onemocnění covid-19, které zemřou po aplikaci vakcíny, a to první i obou dávek? Pokud taková evidence vedena je, kolik takových zemřelých osob Jihomoravského kraje? 2. Který konkrétní orgán či subjekt bude odpovědný za zhoršení zdravotního stavu nezletilých dětí v souvislosti s dlouhodobým nošením roušky či respirátoru (po dobu několika hodin denně), a to pokud se jedná o zhoršení psychického stavu dítěte, poškození cév či mozku v souvislosti se sníženým přísunem kyslíku (dle vyjádření odborníků je v těchto případech snížen přísun kyslíku o cca. 20 – 25%, což má přímý negativní vliv na srdce a cévy, a to zejména u nezletilých osob, u nichž dochází teprve k vývoji); byly k této otázce prováděny nějaké odborné průzkumy, popř. s jakými výsledky?

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
342-a.pdf (558,50 KB)