341/2021 celkové výše ročních mzdových nákladů vynaložených v loňském roce (tj. ode dne 01.01.2020 do dne 31.12.2020) souhrnně na všechny jeho zaměstnance (bez ohledu na typ pracovního úvazku) zařazené v tiskovém odboru, a to včetně všech zákonných odvodů i odměn. Svou žádost blíže specifikuji tak, že žádám toliko o celkovou sumu (Σ) peněžních prostředků

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
341-a.pdf (222,21 KB)