339/2021 a) o zdůvodnění a vyhodnocení účinnosti omezení volného pohybu osob mezi okresy podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216; b) o zdůvodnění a vyhodnocení účinnosti nočního zákazu vycházení podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216; c) a rovněž zdůvodnění shodných opatření z usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 299

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
339-a.pdf (462,04 KB)