320/2021 1. Kolik % z celkového počtu pozitivně testovaných bylo bezpříznakových? 2. U kolika % (či osob) se z celkového množství testovaných bezpříznakových jedinců se tato vysoká virová nálož potvrdila a jakým způsobem byla zkoumána (laboratorní rozbor krve, kultivace viru, či pouze PCR test – při jaké cyklivosti)? Prosím o doložte studii, která potvrzuje šíření viru u asymptomatických osob. 3. K včerejšímu datu 17.3.2021 bylo vykázáno 0,77 % pozitivně testovaných osob (plošným testováním ve firmách), dle platných pravidel, by tyto osoby měli projít kontrolním PCR testem. Kolik těchto AG pozitivně testovaných osob, bylo i následně potvrzeno PCR testem, jako pozitivní

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
320-a.pdf (367,36 KB)