302/2021 mimořádné ohodnocení zaměstnanců pracujících ve zdravotnictví: kde můžeme o tyto finanční prostředky žádat, ˗ jaké jsou na to formuláře – o jejich poskytnutí, ˗ jakého období se žádost týká, ˗ co vše je potřeba k žádosti doložit, ˗ v jaké výši a na základě čeho budou odměny zaměstnancům přiznány a vyplaceny, ˗ jaký je termín pro žádosti

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
302-a.pdf (424,01 KB)