300/2021 1) Testování na přítomnost HPV-95202 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – negativní nález v rámci preventivních gynekologických prohlídek u žen ve věku 35- 45let-není ošetřeno písemným informovaným souhlasem klientek a stejně. tak v případě uretrálních stěrů u mužů na přítomnost HPV. 2) Jak jsou bonifikováni, odměňováni za odběr nebo nabídku testování HPVscreeningu (formou DNA) klientům- lékaři-např. i přes pojišťovny, ministerstvem, apod.? 3) Které všechny laboratoře v ČR mají od MZČR uděleno oprávnění provádět vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru/uretrálním steru u mužů? 4) Proč nejsou nesmlouvány poskytovatelům gynekologické péče, dermatovenerologie a urologie tyto výkony?: a) 95202 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – negativní nález b) 95203 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – pozitivní nález. 5) V souvislosti s viz. nasmlouvanými výkony u laboratoří a nenasmlouvanými výkony lékařské péče se obchází informovaný souhlas klienta s poskytnutím vlastní DNA ke genetickému vyšetření HPV

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
300-a.pdf (894,18 KB)