297/2021 1/ postavení usnesení vlády v právním pořádku, že je nadřazeno zákonu 2/ rozsah pracovní doby ředitele odboru, který poskytuje metodickou pomoc Slavii 3/ kolik lékařů z ministerstva a podřízených organizací nastoupilo do nemocnic, když se studentům nařizuje práce. 4/ když je povoleno sportovní utkání, proč u toho musí být VIP hosté

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
297-a.pdf (424,38 KB)