296/2021 1. které konkrétní informace/dokumenty byly doplněny do spisu vývěrového řízení1 na obsazení pracovního, či byly dodány kterýmkoliv z uchazečů, členů výběrové komise, či jakékoli všechny ostatní, přičemž měly vliv a vedly ke změně rozhodnutí ministra ze dne 05.03.20212 k rozhodnutí ze dne 12.03.20213, 2. které formální či neformální informace vedly ke změně rozhodnutí ministra ze dne 05.03.20212 k rozhodnutí ze dne 12.03.20213, 3. další skutečnosti, které vedly k změně rozhodnutí v průběhu týdne; přičemž žádám o zaslání kopií (popř. scanu) dokladů, samozřejmě s ohledem redigované osobní údaje

Vytvořeno: 13. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
296-a.pdf (343,59 KB)