290/2021 Jakým jiným způsobem lze doložit, že jsem prodělal onemocnění covid- 19 a současně neuplynulo více než 90 dní, ve kterých nemusím podstupovat povinné testování v zaměstnání, abych dostál výjimce v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 (a dalších)? Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 podmiňuje můj praktický lékař administrativním poplatkem ve výši 300 Kč, což je dle mého názoru nepřijatelné (všechny informace o mé osobě, včetně data provedení testu, doby trvání izolace, a dokonce i připraveného formuláře pro vyplnění jsem lékaři dodal sám). Tento poplatek nejen, že je nepřiměřený vynaloženým nákladům, ale dle mého názoru je i za pouhé vyplnění „papíru“ bez klinického vyšetření lékařem nenárokovatelný. Obzvlášť pak za stavu, který je v tomto případě pro mě až šikanózní, neboť mi podmiňuje využít zákonnou výjimku absurdním poplatkem. Lze toto tedy doložit i SMS zprávou z laboratoře o výsledku pozitivního testu + emailovou komunikací s lékařem o vystavení i ukončení izolace?

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 11. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
290-a.pdf (421,98 KB)