289/2021 Kompletní registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění s uvedením demografických údajů pojištěnců včetně okresu trvalého bydliště ˗ Kompletní data o spotřebě léků jednotlivých pojištěnců veřejného zdravotního pojištění ˗ Kompletní data o celkových individuálních nákladech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a jejich struktuře do jednotlivých nákladových segmentů

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 11. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
289-a.pdf (241,93 KB)