288/2021 a) byly před vydáním Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN-KAN ze dne 26. února 2021 povinnému subjekty známy Vámi uvedené vědecké výzkumy a jejich závěry zveřejněné na internetové doméně Americké národní lékařské knihovny Národního institutu zdraví? b) bylo před vydáním Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN-KAN ze dne 26. února 2021 provedeno „vážení“ veřejného zájmu na ochranně zdraví jednotlivců oproti ochraně před SARS-CoV-2?;

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 11. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
288-a.pdf (286,68 KB)