275/2021 1. Na základě jakých podkladů (např. vědeckých studií, stanoviska Etické komise Ministerstva Zdravotnictví atd.) a rozhodnutí bylo změněno rizikové skóre pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol v rámci metodického pokynu pro očkovací kampaň (https://mzd.gov.cz/metodicky-pokynpro- ockovaci-kampan-plan-provedeni/) a byla jim tak de facto dána přednost před osobami s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. 2. Na základě jakých podkladů a rozhodnutí bylo pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům škol umožněno přednostní zařazení do centrálního rezervačního systému při aktuálně stejném rizikovém skóre (6) s osobami s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. 3. V dodatku 1 přílohy 1 metodického pokynu pro očkovací kampaň (dostupné zde: https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2021/03/Dodatek-1- P%C5%99%C3%ADlohy-1-%E2%80%93-Prioritizace-c%C3%ADlov%C3%BDchskupin. pdf) je u kategorie „osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (seznam diagnóz a stavů dle „chroničtí pacienti-vyšší priorita“, indikuje ošetřující lékař/praktický lékař, v jehož péči je osoba dispenzarizována)“ uveden následující způsob registrace: „praktický lékař či lékař zařízení, zaregistruje zájemce do CRS na IČO/IČZ zdravotnického zařízení, provede Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY očkování a zapíše do ISIN“. Dovoluji si Vás tedy požádat o sdělení, jakým způsobem a na základě čeho (kromě výše zmíněné tabulky) může chronicky nemocná osoba splňující uvedené podmínky registraci do centrálního rezervačního systému u svého praktického lékaře či specializovaného zdravotnického zařízení vymáhat. Prosím též o sdělení, zda je tato možnost registrace spuštěna již nyní za stejných podmínek pro všechny osoby splňující výše uvedené, či nikoli, a pokud nikoli, kdy bude tato registrace umožněna. 4. Kdy budou praktickým lékařům plošně dodány očkovací látky pro očkování osob s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (rizikové skóre 6

Vytvořeno: 10. 5. 2021 Poslední aktualizace: 10. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
275-a.pdf (592,09 KB)