27/2022 1. Kterým vakcínám (jakých výrobců) byla prodloužena doba expirace? 2. Kdo konkrétně prodloužil doby expirací nastavených výrobci vakcín? 3. Kolika dávek všech výrobců vakcín se prodloužení týká? 4. O jakou dobu byla expirace prodloužena dle jednotlivých výrobců? 5. Jak se změnily skladovací teploty vakcíny společnosti Pfizer oproti nařízení nebo doporučení výrobce? 6. Do jakého nejzazšího data byla doba expirace dle jednotlivých výrobců prodloužena?

Vytvořeno: 4. 3. 2022 Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
27.docx (165,31 KB)